Life LogoProjekt LIFE
"Cezhranicná ochrana dropa fúzatého v Rakúsku" Logo Natura 2000

LIFE projekt „Drop fúzatý” bol úspešne ukončený 31. júla 2010.

Fotky: Otvorenie informačného a pozorovacieho miesta pri kostole vo Wattbergu, Straning-Grafenberg 9. júla 2010
Fotky: Otvorenie informačného a pozorovacieho miesta pri kostole vo Wattbergu, Straning-Grafenberg 9. júla 2010

Najvýznamnejším faktorom mortality v Rakúsku pre dospelé dropy fúzaté boli kolízie s nadzemnými elektrickými vedeniami. Hlavným cieľom LIFE projektu bolo preto odstrániť túto hrozbu a zároveň pokračovať v intenzívnom menežmente území s cieľom zabezpečiť dlhodobé zvýšenie početnosti nielen rakúskej, ale celej cezhraničnej západo-panónskej populácie dropa fúzatého.

K dosiahnutiu tohto cieľa bolo v období od 1. augusta 2005 do 31. júla 2010 realizovaných celý rad opatrení. Celkovo 47,4 km (o 10% viac ako bolo pôvodne plánované) vedení el. napätia bolo uložených do pôdy v dvoch projektových územiach “Westliches Weinviertel” (33,2 km) a “Parndorfer Platte – Heideboden” (14,2 km).

Vo všetkých 3 projektových územiach bolo označených celkom 153 km (o 22 % viac ako bolo pôvodne plánované) vedené el. napätia (110, 220 a 380 kV).

Z dôvodu uloženia vedení el. napätia do zeme, oznacenia zostávajúcich vedení el. napätia ako aj uskutocnenia dalších opatrení zameraných na ochranu dropa fúzatého, rakúska ako aj cezhraničná západo-panónska populácia dropa fúzatého v posledných rokoch jednoznačne vzrástla.

Fotky: Otvorenie informačného a pozorovacieho miesta pri kostole vo Wattbergu, Straning-Grafenberg 9. júla 2010
Fotky: Otvorenie informačného a pozorovacieho miesta pri kostole vo Wattbergu, Straning-Grafenberg 9. júla 2010

Ciele

Tri projektové územia
Tri projektové územia

Hlavným cieľom LIFE projektu je redukovať ohrozenie dropov kolíziami s elektrickým vedením, čo je v súčasnosti popredným faktorom ich úmrtia v Rakúsku a taktiež pokračovať  intenzívnom manažmente jeho habitatov. Dôsledkom týchto opatrení by malo byt zvýšenie nielen rakúskej, ale celej západo-panónskej populácie dropa žijúcej na území troch štátov. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Opatrenia

Realizované uloženie vedení do pôdy a označenie el. vedení v projektových územiach 1 a 3
Realizované uloženie vedení do pôdy a označenie el. vedení v projektových územiach 1 a 3

V dolnom Rakúsku a v Burgenlande bolo v období od novembra 2008 47,4 km (o 10% viac ako bolo pôvodne plánované) vedení el. napätia uložených do pôdy  a existujúce el. vedenia boli odstránené. Vo všetkých 3 projektových územiach bolo označených celkom 153 km výstražnými znackami (o 22 % viac ako bolo pôvodne plánované) vedené el. napätia (110, 220 a 380 kV). LIFE projekt tak poskytol dropom väcšie územie bez elektrického vedenia.

Z dôvodu uloženia vedení el. napätia do zeme, oznaceniu zostávajúcich vedení el. napätia ako aj uskutocnenia dalších opatrení zameraných na ochranu dropa fúzatého, rakúska ako aj cezhraničná západo-panónska populácia dropa fúzatého v posledných rokoch jednoznačne vzrástla zo 140-165 hniezdiacich jedincov v hniezdnom období 2005 až na 244-287 jedincov v hniezdnom období 2010.

Pre udržanie dobrých životných podmienok a potravnej bázy pre dropy fúzaté v Rakúsku musí existovať dobrá spolupráca medzi ochranou prírody a lokálnymi farmármi a poľovníkmi. V súčasnosti je do projektu zapojených okolo 550 farmárov a viac ako 100 poľovníkov.Vzhľadom k tomu, že dropy fúzaté nepoznajú hranice, v rámci projektu LIFE + sa bude pokračovať v intenzívnej spolupráci medzi Rakúskom Maďarskom, Slovenskom a Českou republikou  dôvodu zabezpečenia cezhraničnej ochrany západo-panónskej populácie dropa fúzatého.

Samec v strehu
Samec v strehu

Trvanie projektu
August 2005 až júl 2010

Plánovaný rozpočet projektu
5,840,760 EURO

Príjemca projektu
Austrian Society for Great Bustard Conservation (ÖGG)
Bgm. Reinhold Reif (chairman)
e-mail: post@deutsch-jahrndorf.bgld.gv.at

LIFE+ Príroda a tieto kroky sa zameriavajú na ochranu ohrozených druhov a biotopov na základe smernice o vtákoch EÚ a smernice o biotopoch. Sieť chránených území Natura 2000 prispieva k zachovaniu živočíšnej a rastlinnej rozmanitosti vo voľnej prírode a ich biotopov po celej Európe.

LIFE projekt LIFE05 NAT/A/000077 je podporovaný EÚ a nasledovnými projektovými partnermi a spolufinancujúcimi

Detailné informácie o tomto projekte môžete nájsť tu:

Life Logoec.europa.eu

European Union

The European Union (EU) covers a large area of the European continent - from the Polar Circle to the Mediterranean Sea and from the Atlantic Ocean to the Aegean. In spite of their diversity all countries belonging to the EU (its "member states") are committed to the same basic values: peace, democracy, a state founded on the rule of law, and respect for human rights. They aim to promote these values, to create prosperity and distribute it justly, and to influence world politics, by uniting their efforts. Environmental pollution is not restricted by state borders. A single country cannot combat it effectively on its own. Therefore, and because in the free European market standards must be the same everywhere to allow fair competition, measures to protect the environment have to be taken on a pan-European level. Sustainable development is one of the top priorities of the EU, taking into consideration questions of environmental protection in all areas of politics.

EVN Logo
www.evn.at

EVN AG - Energy Supply Lower Austria PLC


Extract from the company's website www.evn.at: We are an Austrian energy and service enterprise and supply our clients who are mainly from Lower Austria - the largest province in Austria - with electricity, gas, heating, and water using the latest infrastructure. At the same time we provide the services needed in combination with our products. In all this, considerate treatment of the environment is very important to us. Therefore, we increasingly invest in renewable energy resources such as water and wind power and biomass.

Bewag Netz Logo
www.bewag.at

BEWAG - Burgenland Electricity Commerce PLC

Extract from the company's website www.bewag.at: BEWAG is the youngest provincial energy supply company in Austria. It was founded in 1958. Based in Eisenstadt the company is owned by the province of Burgenland (51%) and the Burgenland Holding AG (49%). We supply around 120,000 households and 15,000 industrial and agricultural enterprises in Burgenland with our products including light, heating and hot water. We aim to optimize benefits and comfort for our clients while using energy sensibly and combining this with minimum possible emissions and utmost safety.


www.apg.at

VERBUND-Austrian Power Grid PLC

VERBUND Austrian Power Grid AG (APG) is a legally independent enterprise and a 100% subsidiary of VERBUND based in Vienna. APG is leader of Austria's largest electricity regulation zone and as such also fulfils international responsibilities in the European electricity grid. APG guarantees an equal and high-capacity arena for the liberalised electricity market. APG operates the largest cross-regional power grid in Austria with voltages of 110kV, 220kV and 380kV. APG guarantees secure, cheap, and environmentally friendly electricity transport. APG is in charge of planning, running, maintaining, and expanding the power network. APG is head of the green energies group of Austria's largest electricity regulation zone and as such functions as the central administrative platform for promoting electricity production from renewable sources (small-scale hydropower, wind, photovoltaics, biomass etc.). Website: www.verbund.at/at/apg

Logo of the ÖBB
www.oebb.at

ÖBB-Infrastructure Building PLC

Extract from the company's website www.oebb.at: The ÖBB-Group has been operational since 1st January 2005. Instead of the former ÖBB, a group structure was created with ÖBB-Holding AG as the leading company as well as economically and legally independent joint stock companies and private limited companies. This is to ensure that the railways remain economically viable and competitive. ÖBB-Infrastructure Building PLC began its business activities on 1st January 2005. It is therefore the youngest joint stock company founded according to the ÖBB reform as part of the ÖBB-Holding. After merging with HL-AG (Railway High Performance Track PLC) and with the financial share of SCHIG (Railtrack Infrastructure Financing Ltd.), ÖBB Infrastructure Building AG now takes a leading role in the group commanding 80% of the balance-sheet total. ÖBB Property Management Ltd. and Brenner Railway Ltd. are 100% subsidiaries of ÖBB Infrastructure Building AG. The company operates all across Austria and has around 3,000 employees.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Logo
www.noel.gv.at

Regional Government of Lower Austria, Department for Nature Conservation

The Lower Austrian Government has been actively supporting Great Bustard protection with financial resources and personnel for a many years and has achieved considerable success over this period.

Naturschutz Burgenland Logo
www.burgenland.at
Regional Government of Burgenland, Department 5.III for Nature Conservation and Protection of the Environment
For many years, protection of the Great Bustard has been a special focus for nature conservation in Burgenland. On behalf of the Department for Nature Conservation of the Burgenland government (and partly on behalf of Lake Neusiedl National Park) the Great Bustard population in Burgenland has been monitored since 1990 and concrete habitat protection measures have been initiated. The SPA Parndorfer Platte - Heideboden was established mainly in order to protect Great Bustards. Work in this area was further increased with the beginning of the INTERREG III project.
Bundesministerium für Land- und Fortschwirtschaft Logo
www.lebensministerium.at

Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water management (BMLFUW)

BMLFUW together with the provinces of Burgenland and Lower Austria has been financing measures to protect Great Bustards for many years. On the one hand this means ensuring that the different Austrian bustard populations are monitored and cared for, and on the other hand it means financing dedicated bustard conservation areas through "ÖPUL", the Austrian agri-environment scheme.