Posledné Novinky

Bustard offspring in the Marchfeld

Fortunately, two females with offspring could already be spotted in the Marchfeld this year. Farmers in the Marchfeld have spotted these juvenile Bustards and Franz Josef Kovacs has been able to photograph them from a far distance on a high stand.

Čítať ďalej…

Juvenile Bustard spotted in Marchfeld!

Reason for joy. During the night, at 1:45 am, a juvenile bustard was photographed by farmer Robert Kriegl in a fallow field in Marchfeld. Fortunately, the farmer has taken consideration. Because the fallow should have been chopped today - now once shifted by 2-3 weeks - and Bustard expert Rainer Raab will ride along and watch, because in the Marchfeld every juvenile Bustard is very much needed.

Čítať ďalej…

Radio Report by Miklós Lóránt on the radio station Kossuth Radio MR1

Miklós Lóránt, Great Bustard expert in Hungary gives an interview on the radio station MR1 Kossuth. The radio report can be heard below (Hungarian).

Radio Report MR1 Kossuth from 21.06.2018

Čítať ďalej…

Newspaper article about the opening of the observation tower „LIFE Großtrappe Tadten“

On June 4th 2018 an interesting article about the opening of the observation tower "LIFE Großtrappe Tadten" in the BVZ is published.

Trappenschutz in Tadten (pdf, 2.361 kB)

 

 

Čítať ďalej…

Opening event of the Observation Tower Tadten

On May 26th 2018, the official opening of the observation tower in Tadten takes place, as part of the "European Natura 2000 Day" and the 25th anniversary of the National Park Neusiedler See - Seewinkel, under the direction of Mayor Willibald Goldenits, ÖGG Chairman Werner Falb- Meixner, Great Bustard Coordinator Rainer Raab, National Park Director Johannes Ehrenfeldner, State Parliament President Rudolf Strommer and State Parliament Member Edith Sack.

Čítať ďalej…

Snaha o záchranu najväcšieho lietajúceho vtáka sveta - dropa fúzatého

Hlavným cieľom LIFE+ Projektu je pokračovanie úspešnej idei LIFE projektu “Drop fúzatý” v Rakúsku až do roku 2015 vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach výskytu dropa fúzatého v Rakúsku.

V dvoch projektových územiach bol hlavný faktor mortality a zároveň hlavné ohrozenie populácie odstránený (preloženie línii elektického vedenia do pôdy a označenie zostávajúcich línii), v dvoch zostávajúcich projektových územiach  Sandboden a Praterterrasse sú tieto opatrenia potrebné vykonať. To by malo prispieť k dlhotrvajúcemu rastu populácie v Rakúsku, ako aj celej západo-panónskej populácie dropa fúzatého. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Drop fúzatý (Otis tarda) je jedným z najťažších vtákov schopných letu. Je celosvetovo ohrozeným druhom, ktorý sa vyskytuje aj v Rakúsku. Globálna populácia tohto druhu predstavuje asi 50 000 jedincov, z ktorých približne 2 400 žije v Strednej Európe.

Rituálne toky samcov (vážiacich až 16 kg) v apríli a máji sú istotne jedným z najimpozantnejších divadiel prírody. V Rakúsku je možné tento tok pozorovať už len na pár miestach na východe krajiny. V období rozmnožovania sa samce pyšne prechádzajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine (stepi). Počas toku dokážu bleskovo "obrátiť" operenie tak, že biele krycie perá a ruby primárnych a sekundárnych letiek sú otočené nahor. Keď tok vrcholí, rub chvosta - otočený dopredu a rozprestretý do vejára - tvorí najvyššiu časť tela a vták sa premení doslova na "bielu kopu peria". Týmto spôsobom sa samce stávajú viditeľným aj na veľké vzdialenosti a priťahujú samičky aj z ďalekých oblastí.

Ale prosím nevyrušovať! Dropy sú ostražité a náchylné na vyrušovanie. Keď cítia, že prichádza nebezpečenstvo, preletia na bezpečnejšie miesto vo vzdialenosti viac ako 1 km. To platí tak na tokajúce a hniezdiace vtáky ako aj samice s mláďatami.

Drop dokáže vzlietnuť bez rozbehnutia mávnutím svojich mohutných krídel. Sú to neúnavní letci prekonávajúci viac ako 200 km denne, ich manévrovanie je však obmedzené vďaka ich vlastnej váhe a veľkému rozpätiu krídel. V Strednej Európe migrujú dropy len čiastočne, ak je zima drsná, a to niekoľko sto kilometrov. Migrácia pre nich predstavuje nebezpečenstvo - napríklad kolízie s elektrickým vedením.

Zabezpečiť prežitie globálne ohrozeného dropa fúzatého v Strednej Európe, vrátane Rakúska - to je cieľom rozsiahlych ochranárskych projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované v niekoľkých európskych krajinách za podpory Európskej únie.
Na týchto pravidelne aktualizovaných stránkach nájdete všetky relevantné informácie o dropovi a o priebežných ochranárskych opatreniach.

Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého
Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého