O tejto stránke

Vydané v zmysle Zákona o médiach BGBl. No. 314/1981 v znení neskorsích predpisov, vo verzii BGBl I No. 49/2005.

Za obsah stránky zodpovedá:

Technická kancelária pre biológiu (Technisches Büro für Biologie)
Mag. Rainer Raab
Quadenstraße 13
A-2232 Deutsch-Wagram
Rakúsko
Tel.: +43 664 452 75 63
E-Mail: kontakt

Fotografie poskytli:

Ing. Franz Josef Kovacs &
Dr. Josef Timar

Webdesign:

Arthur Kozek

Anglický preklad:

Rastislav Rybanic, Lucia Matejovičová and Juraj Balogh