O nás

Rainer Raab pracuje v ochrane dropov od roku 1999, kedy pôsobil v medzinárodnom projekte pre ochranu dropa fúzatého. Od tohto roku manažoval územie Marchfeldu, od roku 2000 aj územie Rauchenwarther Platte a roku 2002 ďalšie dve územia - Západný  Weinviertel a Parndorfer Platte – Heideboden a od roku 2009 územie Waasen – Hanság. Taktiež zodpovedal za celkovú koordináciu projektu ochrany dropov od roku 2000. Od r. 2005 až 2010 pôsobil ako projektový asistent a koordinátor strednej Európy dropa fúzatého v rámci LIFE projektu "Cezhraničná ochrana dropa fúzatého v Rakúsku". Od októbra 2010 tiež pracoval ako projektový asistent a koordinátor strednej Európy dropa fúzatého v rámci programu LIFE + Projekt "Cezhraničná ochrana dropa fúzatého v Rakúsku" – pokračovanie".
Mag. Dr. Rainer Raab

Franz Josef Kovacs je strážcom rakúskych spolkových lesov  v Národnom parku Donau-Auen. Má na starosti ochranu druhov, starostlivosť o lesy, vodné toky a pitnú vodu. Je členom združenia pre fotografie prírody a zvierat (www.vtnoe.at) a sám je autorom početných národných a medzinárodných publikácií a výstav fotografií. Fotografuje dropov v Maďarsku a Rakúsku v úzkej spolupráci s dozorcami území. Aktívne sa podieľa na spolupráci s verejnosťou prostredníctvom výstav a prednášok. Je držiteľom Schöffelovej ceny za prínosy v ochrane prírody. Technické vybavenie pre fotografovanie dropov: Nikkor 4-600 AF-I ED (+TC 14) , Nikon D2x and Sachtler fluid incliner.
E-Mail: franz.kovacs@direkt.at
Ing. Franz Josef Kovacs

Dr. Josef Timar je od útleho veku fotografom voľne žijúcej zveri. Nezávisle od svojej práce gynekológa publikoval fotografie prírody a súvisiace články v medzinárodných časopisoch, knihách a kalendároch. Jeho fotografie sú pravidelne vystavované v európskych krajinách na samostatných alebo spoločných výstavách. Je členom Medzinárodnej federácie žurnalistov (International Federation of Journalists, IFJ) a viacerých umeleckých združení. Hlavným fotografickým objektom jeho záujmu je príroda severských krajín a svojej stredoeurópskej vlasti. Obzvlášť sa zaujíma o ohrozené druhy vtáctva, akým je napríklad drop.
E-Mail: josef.timar@aon.at
Dr. Josef Timar