Life LogoLIFE Project
„A túzokok határon átnyúló védelme Ausztriában” Logo Natura 2000

2010. július 31-én sikeresen zárult a „túzokos” LIFE project

Az információs és megfigyelő pont megnyitása a wartbergi templomnál, Straning-Grafenbergen, 2010. július 9-én.
Az információs és megfigyelő pont megnyitása a wartbergi templomnál, Straning-Grafenbergen, 2010. július 9-én.

A légvezetékekkel történő ütközés volt a kifejlett, ivaréretlen és felnőtt túzokok legjelentősebb mortalitási tényezője Ausztriában hosszú éveken át. A LIFE projectnek ezen veszély elhárítása volt a legfőbb célja, valamint az intenzív élőhelykezelési tevékenység folytatása Ausztriában, de nem csak az osztrák, hanem a teljes, határokon átnyúló nyugat-pannon túzokállomány tartós növekedése érdekében.

A fenti célok elérése érdekében, a 2005. augusztus 1. és 2010. július 31 közti időszakban számos tevékenység zajlott.

A “Westliches Weinviertel” és a “Parndorfer Platte – Heideboden” projectterületeken összesen 47,4 km hosszon (33,2 km, ill. 14,2 km) történt földkábelezés, a tervezettnél 10 %-kal hosszabban. A LIFE projectnek köszönhetően most már nagy kiterjedésben érhetők el légvezetéktől mentes területek a túzokok számára.

Magasfeszültségű (110, 220 és 380 kV) vezetékeket mindhárom projektterületen jelöltünk meg összesen 153 km hosszon, a tervezettnél 22%-kal hosszabban, (a “Westliches Weinviertelben” 80 km-en).

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy az ausztriai és a határokon átnyúló nyugat-pannon túzokállomány egyaránt gyarapodott az utóbbi években a földkábelezés, a vezetékjelölés és a többi védelmi tevékenységnek köszönhetően.

Az információs és megfigyelő pont megnyitása a wartbergi templomnál, Straning-Grafenbergen, 2010. július 9-én.
Az információs és megfigyelő pont megnyitása a wartbergi templomnál, Straning-Grafenbergen, 2010. július 9-én.

Célok

A három projectterület,
A három projectterület,

Ennek a LIFE projectnek a fő célja volt csökkenteni az elektromos légvezetékek túzokokat veszélyeztető hatását, ami jelenleg a legjelentősebb pusztító tényező Ausztriában, illetve folytatni a jelenleg zajló hatékony élőhelykezelési tevékenységet. Ezáltal remélhetőleg nem csak az ausztriai, hanem a határokon átnyúló teljes Nyugat-Pannon túzokállomány is növekedni fog hosszú távon. Ezen kívül növeljük a társadalmi tudatosságot a Natura2000 hálózat és a LIFE project keretei közt zajló integrált természetvédelmi tevékenységről és a kultúrtáj különleges értékéről, mely elengedhetetlenül fontos a túzokvédelemben.

Tevékenységek

Az elvégzett földkábelezés és vezetékmegjelölés helyei az 1-es és a 3-as projectterületen
Az elvégzett földkábelezés és vezetékmegjelölés helyei az 1-es és a 3-as projectterületen

Alsó-Ausztriában és Burgenlandban 2005. november és 2008. szeptember közt összesen 47,4 km hosszú középfeszültségű vezetékszakaszt váltottunk ki földkábellel (10 %-kal többet, mint eredetileg terveztük), és a régi vezetéket eltávolítottuk. Így nagy kiterjedésű, légvezetékmentes területek érhetők el a túzokoknak a LIFE project eredményeként.

A projekt keretén belül mintegy 153 km hosszúságú magasfeszültségű vezetékszakaszt jelöltünk meg madáreltérítő eszközökkel, szalagokkal, lapokkal és gömbökkel, az eredetileg tervezettnél 22 %-kal hosszabban. Ezzel és más szakszerű túzokvédelmi munkával, valamint a kiterjedt élőhelykezeléssel az osztrák túzokpopuláció  2005. tavaszi 140-165 egyedről 2010. tavaszára 244-274 egyedre emelkedett.

A természetvédelem és a gazdák közti hatékony együttműködés Ausztriában elengedhetetlen a túzokok számára megfelelő élőhely és táplálékbázis kialakításához. Ezért több, mint 550 gazda és 100-nál több vadász vett részt a projektben.

Mivel a túzokok az államhatárokról nem vesznek tudomást, ezért a LIFE projecten belül intenzív nemzetközi együttműködés folyt a szomszédos Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Csehország szakembereivel a határmenti túzokpopuláció védelmével kapcsolatban.

Figyelő kakas
Figyelő kakas

A project időtartama:
2005. augusztus – 2010 július

A project költségvetése:
5,840,760 Euro

Kedvezményezett:
Osztrák Túzokvédelmi Egyesület (Österreichische Gesellschaft Großtrappenschutz)
Reinhold Reif polgármester (elnök)
e-mail: post@deutsch-jahrndorf.bgld.gv.at

A LIFE Nature az Európai Unió pénzügyi kerete, mely Natura2000-es területeken zajló természetvédelmi tevékenységet támogat. A Natura2000 hálózatot Európában a legjelentősebb növény- és állatfajok és élőhelyek védelméért és kezeléséért hozták létre.

LIFE05 NAT/A/000077 jelű LIFE Projectet az Európai Unió, illetve a következő projectpartnerek és társfinanszírozók támogatták:

További részletes információ olvasható angol és német nyelven, az alábbi dokumentumokban:

Life Logoec.europa.eu

European Union

The European Union (EU) covers a large area of the European continent - from the Polar Circle to the Mediterranean Sea and from the Atlantic Ocean to the Aegean. In spite of their diversity all countries belonging to the EU (its "member states") are committed to the same basic values: peace, democracy, a state founded on the rule of law, and respect for human rights. They aim to promote these values, to create prosperity and distribute it justly, and to influence world politics, by uniting their efforts. Environmental pollution is not restricted by state borders. A single country cannot combat it effectively on its own. Therefore, and because in the free European market standards must be the same everywhere to allow fair competition, measures to protect the environment have to be taken on a pan-European level. Sustainable development is one of the top priorities of the EU, taking into consideration questions of environmental protection in all areas of politics.

EVN Logo
www.evn.at

EVN AG - Energy Supply Lower Austria PLC


Extract from the company's website www.evn.at: We are an Austrian energy and service enterprise and supply our clients who are mainly from Lower Austria - the largest province in Austria - with electricity, gas, heating, and water using the latest infrastructure. At the same time we provide the services needed in combination with our products. In all this, considerate treatment of the environment is very important to us. Therefore, we increasingly invest in renewable energy resources such as water and wind power and biomass.

Bewag Netz Logo
www.bewag.at

BEWAG - Burgenland Electricity Commerce PLC

Extract from the company's website www.bewag.at: BEWAG is the youngest provincial energy supply company in Austria. It was founded in 1958. Based in Eisenstadt the company is owned by the province of Burgenland (51%) and the Burgenland Holding AG (49%). We supply around 120,000 households and 15,000 industrial and agricultural enterprises in Burgenland with our products including light, heating and hot water. We aim to optimize benefits and comfort for our clients while using energy sensibly and combining this with minimum possible emissions and utmost safety.


www.apg.at

VERBUND-Austrian Power Grid PLC

VERBUND Austrian Power Grid AG (APG) is a legally independent enterprise and a 100% subsidiary of VERBUND based in Vienna. APG is leader of Austria's largest electricity regulation zone and as such also fulfils international responsibilities in the European electricity grid. APG guarantees an equal and high-capacity arena for the liberalised electricity market. APG operates the largest cross-regional power grid in Austria with voltages of 110kV, 220kV and 380kV. APG guarantees secure, cheap, and environmentally friendly electricity transport. APG is in charge of planning, running, maintaining, and expanding the power network. APG is head of the green energies group of Austria's largest electricity regulation zone and as such functions as the central administrative platform for promoting electricity production from renewable sources (small-scale hydropower, wind, photovoltaics, biomass etc.). Website: www.verbund.at/at/apg

Logo of the ÖBB
www.oebb.at

ÖBB-Infrastructure Building PLC

Extract from the company's website www.oebb.at: The ÖBB-Group has been operational since 1st January 2005. Instead of the former ÖBB, a group structure was created with ÖBB-Holding AG as the leading company as well as economically and legally independent joint stock companies and private limited companies. This is to ensure that the railways remain economically viable and competitive. ÖBB-Infrastructure Building PLC began its business activities on 1st January 2005. It is therefore the youngest joint stock company founded according to the ÖBB reform as part of the ÖBB-Holding. After merging with HL-AG (Railway High Performance Track PLC) and with the financial share of SCHIG (Railtrack Infrastructure Financing Ltd.), ÖBB Infrastructure Building AG now takes a leading role in the group commanding 80% of the balance-sheet total. ÖBB Property Management Ltd. and Brenner Railway Ltd. are 100% subsidiaries of ÖBB Infrastructure Building AG. The company operates all across Austria and has around 3,000 employees.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Logo
www.noel.gv.at

Regional Government of Lower Austria, Department for Nature Conservation

The Lower Austrian Government has been actively supporting Great Bustard protection with financial resources and personnel for a many years and has achieved considerable success over this period.

Naturschutz Burgenland Logo
www.burgenland.at
Regional Government of Burgenland, Department 5.III for Nature Conservation and Protection of the Environment
For many years, protection of the Great Bustard has been a special focus for nature conservation in Burgenland. On behalf of the Department for Nature Conservation of the Burgenland government (and partly on behalf of Lake Neusiedl National Park) the Great Bustard population in Burgenland has been monitored since 1990 and concrete habitat protection measures have been initiated. The SPA Parndorfer Platte - Heideboden was established mainly in order to protect Great Bustards. Work in this area was further increased with the beginning of the INTERREG III project.
Bundesministerium für Land- und Fortschwirtschaft Logo
www.lebensministerium.at

Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water management (BMLFUW)

BMLFUW together with the provinces of Burgenland and Lower Austria has been financing measures to protect Great Bustards for many years. On the one hand this means ensuring that the different Austrian bustard populations are monitored and cared for, and on the other hand it means financing dedicated bustard conservation areas through "ÖPUL", the Austrian agri-environment scheme.