Life LogoLIFE projekt
"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában"Logo Natura 2000

Célkitűzés


A négy projektrészterület.

Ausztria (AT) és Magyarország (HU) egyaránt nagyon aktív volt a közelmúltban a túzokvédelem terén. Két ausztriai és egy magyarországi túzokvédelmi LIFE projekt után most először együtt kezdenek bele egy határon átnyúló, nagyszabású túzokvédelmi LIFE projektbe. A nagyon sikeres projektek tapasztalataira alapozva az új projekt célkitűzései:  a fokozott élőhelykezelés folytatása, a légvezetékekkel való ütközés, - mely az elsőszámú veszélyeztető tényező a kifejlett túzokokra, - lehetőségének csökkentése kritikus vezetékek elbontásával, és a predáció mérséklése. A projekt célkitűzése az is, hogy a két ország közti kommunikáció optimalizálásával növeljék a határon átnyúló túzokvédelem hatékonyságát.

Projekttevékenységek és eszközök

Maßnahmen Grafik
A tervezett földkábelezés és vezetékjelölés nyomvonalai  

A közelmúltban zárult LIFE+ projekt eredményeként kiderült, hogy még mindig vannak olyan vezetékszakaszok, amelyek elbontásával jelentős mértékben lehet javítani a túzokélőhely minőségét. Ezért 41,5 km légvezetéket (AT - 16 km, 6 km a Westliches Weinviertel területén, 4 km a Sandboden und Praterterrasse területén és 6 km a Parndorfer Platte-Heideboden területén, és HU - 25,5 km) váltunk ki földkábellel az érintett áramszolgáltatók támogatásával, illetve folytatódik a beavatkozás hatásának monitorozása. Ezzel az akcióval újabb területekről tűnik el a röpképes túzokok legjelentősebb pusztítója és remélhetőleg javul a túzokok számára rendelkezésre álló élőhelyek minősége.
Kunszentmiklóson (HU1 KKU) építünk egy Túzok Látogatóközpontot, mely találkozók, tárgyalások, bemutatók helyszíne lesz, de oktatási és népszerűsítési események lebonyolítására is használjuk. A Látogatóközpont egyben egy legalább 5 állomásos, szabadon látogatható tanösvény kiindulópontja is lesz, mely tanösvény a Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (HUKN10001) Natura 2000 terület bemutatását szolgálja.
A projektben részvevő Nemzeti Parkok 4 vadászati körzetében, mintegy 25 000 hektárnyi területen fenntartható és hatékony ragadozógazdálkodást alkalmazunk bemutató jelleggel, a munkát természetvédelemi vadászok végzik el. Szeretnénk elérni, hogy ezt a módszert a szomszédos vadásztársaságok is bevezessék, további kb. 25 000 hektárnyi területen.
Ausztriában és Magyarországon összesen 24 túzoktyúkra műholdas nyomkövetőt rögzítünk, hogy mozgásukat alaposan követve új ismereteket szerezzünk az élőhelyválasztásukról, a faj metapopulációs dinamikájáról és feltérképezhessük a kevésbé ismert, periferiális túzokélőhelyeket. Ezen kívül mindegyik projektterületen monitorozzuk a túzokokat és élőhelyüket, térinformatikai elemzésekkel kiegészítve. Folytatjuk az élőhelykezelést a helyi gazdálkodókkal szorosan együttműködve. A ragadozógazdálkodás hatásainak felmérésére Magyarországon vadfajok és más, földön fészkelő madárfajok monitorozását is végezzük. Természetesen a projekt társadalmi-ökonómiai hatását is vizsgáljuk. Az érintett Natura 2000 területek megismertetésére, a túzok és a vele együtt élő védett fajok népszerűsítésére, azok veszélyeztetésének és zavarásának csökkentése érdekében aktív tájékoztató kampányt folytatunk. Szoros kapcsolatot ápolva erősítjük az együttműködést a többi Közép-európai „túzokos“ ország, Szlovákia, Csehország, Németország, Szerbia és Románia szakembereivel.

 

 

Két ivarérett túzokkakas, a jobb oldali dürgő testtartásban

Overview of the Project Team (Status: 30.09.2017)
 

A projekt időtartama

2016 szeptember – 2023 december

A kedvezményezett projektpartner

Ausztriai Túzokvédelmi Társaság (Österreichische Gesellschaft Großtrappenschutz, ÖGG)

A projekt költségvetése

8.399.265 Euro (ebből 5,962,905 Euro = 70.99 % Közösségi támogatás)

A LIFE Nature program és ezen projekt célja veszélyeztetett fajok és élőhelyük védelme, mely az Európai Unió Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvének rendeltetésén alapszik. A Natura 2000 természetvédelmi területek hálózata segíti az európai növény- és állatfajok és élőhelyük sokszínűsűgűnek megörzését.

Projektpartnerek és társfinanszírozók

A LIFE Projektet LIFE15 NAT/AT/000834 támogatta az EU, illetve az alábbi projektpartnerek és társfinanszírozók:

EU Life
ec.europa.eu


Európai Unió
Logo AT NAT BL
www.burgenland.at
Burgenland Tartományi Kormányhivatal, 5. sz. Osztály – Befektetés, Környezetvédelem és Közlekedés
Logo AT NAT NÖ
www.noel.gv.at
Alsó-Ausztria Tartományi Kormányhivatal, Természetvédelmi Osztály
Logo AT NETZ BL
www.netzburgenland.at
Netz Burgeland Strom GmbH (AT NETZ BL)
Logo AT NETZ NÖ
www.netz-noe.at
Netz Niederösterreich GmbH (AT NETZ NÖ)
Logo HU BNPD
bnpi.hu
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (HU BNPD)
Logo HU ELMU
halozat.elmu.hu
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (ELMŰ Hálózati Kft)
Logo HU KMNPDkmnp.hu Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (HU KMNPD)

knp.nemzetipark.gov.hu
Kiskunság Nemzeti Park Igazgatóság (HU KNPD)
Logo HU MME
www.mme.hu
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (HU MME)

www.bmlfuw.gv.at
Szövetségi Fenntarthatósági és Turisztikai Minisztérium
Logo HU MA
www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture
Földművelésügyi Minisztérium, Magyarország