Life LogoLIFE projekt
„Preshranicní ochrana dropa velkého v Rakousku“Logo Natura 2000

Projekt LIFE „Drop velký“ byl 21. cervence 2010 úspešne dokoncen

Fotografie: Otevrení informacního místa a pozorovatelny u kostela ve Wartbergu, Straning-Grafenberg, 9. cervence 2010
Fotografie: Otevrení informacního místa a pozorovatelny u kostela ve Wartbergu, Straning-Grafenberg, 9. cervence 2010

Nárazy do drátů elektrického vedení byly po mnoho let nejvýznamnější příčinou mortality vzletných (dospělých i mladých) dropů velkých v Rakousku. Hlavním cílem tohoto projektu LIFE bylo tuto hrozbu omezit a zároveň pokračovat v intenzivní péči o biotopy tak, aby se nejen rakouská, ale celá přeshraniční západopanonská populace dropa velkého dlohodobě zvětšovala.

K dosažení tohoto cíle se od 1. srpna 2005 do 31. července 2010 realizovala řada opatření. Pod zem byla přeložena všechna nebezpečná vedení vysokého napětí ve dvou oblastech projektu „západním Weinviertelu“ (33,2 km) a „Parndorfer Platte – Heideboden“ (14,2 km), celkem tedy 47,4 km (o 10 % více než bylo původně plánováno).

Dokončeno je označování 153 km (o 22 % více než bylo původně plánováno) vedení velmi vysokého napětí (110, 220 a 380 kV) ve všech třech oblastech projektu (80 km v oblasti „západní Weinviertel“).

Díky přeložení a označení elektrických vedení a různým dalším ochranářským aktivitám se rakouská i přeshraniční západopanonská populace dropa velkého v minulých letech zvětšila.

Fotografie: Otevrení informacního místa a pozorovatelny u kostela ve Wartbergu, Straning-Grafenberg, 9. cervence 2010
Fotografie: Otevrení informacního místa a pozorovatelny u kostela ve Wartbergu, Straning-Grafenberg, 9. cervence 2010

Cíle

Tri oblasti projektu
Tri oblasti projektu

Hlavním cílem tohoto projektu LIFE bylo eliminovat riziko kolize s nadzemním elektrickým vedením, což je v současnosti hlavní příčina mortality dospělých i nedospělých dropů v Rakousku, zároveň pokračovat v úsilí o zavádění intenzivních managementových opatření. Výsledkem by měl být dlouhodobý nárůst nejen rakouské, ale celé přeshraniční západopanonské populace dropa velkého. Navíc byla na základě ochrany dropa veřejně diskutována myšlenka jedinečné hodnoty kulturní krajiny a potřeba jednotné ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 a LIFE.

Ralizované aktivity

Elektrická vedení preložená pod zem nebo oznacená v oblastech 1 a 3
Elektrická vedení preložená pod zem nebo oznacená v oblastech 1 a 3

V Dolním Rakousku a Burgenlandu bylo od listopadu 2005 do září 2008 uloženo pod zem celkem 47,4 km elektrických vedení vysokého napětí (o 10 % víe než bylo původně plánováno) a tím byla z krajiny odstraněna. Díky projektu LIFE tak vznikly pro dropa velkého větší oblasti bez elektrických drátů.

V rámci projektu bylo cca 153 km (o 22 % více než bylo původně plánováno) vedení velmi vysokého napětí označeno výstražnými praporky, tabulkami nebo balonky.

Díky těmto opatřením a díky dalším ochranářských aktivitám (přímá podpora, péče o biotop) se rakouská populace dropa velkého zvětšila ze 140-165 ex. v hnízdním období r. 2005 na 244-274 ex. v hnízdním období r. 2010.
Pro udržení vhodných podmínek a zdrojů potravy pro dropa velkého v Rakousku v dobrém stavu byla nutná účinná spolupráce ochrany přírody s místními zemědělci a myslivci. Proto bylo do projektu zapojeno kolem 550 zemědělců a více než 100 myslivců.

Protože dropi neuznávají hranice států, byla v rámci projektu LIFE rozvíjena intenzivní spolupráce se sousedními zeměmi Maďarskem, Slovenskem a Českou republikou.

Samec ve střehu
Samec ve střehu

Doba trvání projektu
Srpen 2005-červenec 2010

Rozpočet projektu
5,840,760 EURO

Nositel projektu
Rakouská společnost pro ochranu dropa velkého (ÖGG)
Bgm. Reinhold Reif (chairman)
e-mail: post@deutsch-jahrndorf.bgld.gv.at

LIFE Nature je program EU, který podporuje ochranu přírody v oblastech Natura 2000. Natura 2000 je síť území zřízených pro ochranu nejvýznamnější evropské fauny, flóry a biotopů.


LIFE projekt LIFE05 NAT/A/000077 je podporován EU a těmito partnery a kofinancujícími subjekty:

Podrobné informace o projektu jsou prístupné zde:

Life Logoec.europa.eu

European Union

The European Union (EU) covers a large area of the European continent - from the Polar Circle to the Mediterranean Sea and from the Atlantic Ocean to the Aegean. In spite of their diversity all countries belonging to the EU (its "member states") are committed to the same basic values: peace, democracy, a state founded on the rule of law, and respect for human rights. They aim to promote these values, to create prosperity and distribute it justly, and to influence world politics, by uniting their efforts. Environmental pollution is not restricted by state borders. A single country cannot combat it effectively on its own. Therefore, and because in the free European market standards must be the same everywhere to allow fair competition, measures to protect the environment have to be taken on a pan-European level. Sustainable development is one of the top priorities of the EU, taking into consideration questions of environmental protection in all areas of politics.

EVN Logo
www.evn.at

EVN AG - Energy Supply Lower Austria PLC


Extract from the company's website www.evn.at: We are an Austrian energy and service enterprise and supply our clients who are mainly from Lower Austria - the largest province in Austria - with electricity, gas, heating, and water using the latest infrastructure. At the same time we provide the services needed in combination with our products. In all this, considerate treatment of the environment is very important to us. Therefore, we increasingly invest in renewable energy resources such as water and wind power and biomass.

Bewag Netz Logo
www.bewag.at

BEWAG - Burgenland Electricity Commerce PLC

Extract from the company's website www.bewag.at: BEWAG is the youngest provincial energy supply company in Austria. It was founded in 1958. Based in Eisenstadt the company is owned by the province of Burgenland (51%) and the Burgenland Holding AG (49%). We supply around 120,000 households and 15,000 industrial and agricultural enterprises in Burgenland with our products including light, heating and hot water. We aim to optimize benefits and comfort for our clients while using energy sensibly and combining this with minimum possible emissions and utmost safety.


www.apg.at

VERBUND-Austrian Power Grid PLC

VERBUND Austrian Power Grid AG (APG) is a legally independent enterprise and a 100% subsidiary of VERBUND based in Vienna. APG is leader of Austria's largest electricity regulation zone and as such also fulfils international responsibilities in the European electricity grid. APG guarantees an equal and high-capacity arena for the liberalised electricity market. APG operates the largest cross-regional power grid in Austria with voltages of 110kV, 220kV and 380kV. APG guarantees secure, cheap, and environmentally friendly electricity transport. APG is in charge of planning, running, maintaining, and expanding the power network. APG is head of the green energies group of Austria's largest electricity regulation zone and as such functions as the central administrative platform for promoting electricity production from renewable sources (small-scale hydropower, wind, photovoltaics, biomass etc.). Website: www.verbund.at/at/apg

Logo of the ÖBB
www.oebb.at

ÖBB-Infrastructure Building PLC

Extract from the company's website www.oebb.at: The ÖBB-Group has been operational since 1st January 2005. Instead of the former ÖBB, a group structure was created with ÖBB-Holding AG as the leading company as well as economically and legally independent joint stock companies and private limited companies. This is to ensure that the railways remain economically viable and competitive. ÖBB-Infrastructure Building PLC began its business activities on 1st January 2005. It is therefore the youngest joint stock company founded according to the ÖBB reform as part of the ÖBB-Holding. After merging with HL-AG (Railway High Performance Track PLC) and with the financial share of SCHIG (Railtrack Infrastructure Financing Ltd.), ÖBB Infrastructure Building AG now takes a leading role in the group commanding 80% of the balance-sheet total. ÖBB Property Management Ltd. and Brenner Railway Ltd. are 100% subsidiaries of ÖBB Infrastructure Building AG. The company operates all across Austria and has around 3,000 employees.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Logo
www.noel.gv.at

Regional Government of Lower Austria, Department for Nature Conservation

The Lower Austrian Government has been actively supporting Great Bustard protection with financial resources and personnel for a many years and has achieved considerable success over this period.

Naturschutz Burgenland Logo
www.burgenland.at
Regional Government of Burgenland, Department 5.III for Nature Conservation and Protection of the Environment
For many years, protection of the Great Bustard has been a special focus for nature conservation in Burgenland. On behalf of the Department for Nature Conservation of the Burgenland government (and partly on behalf of Lake Neusiedl National Park) the Great Bustard population in Burgenland has been monitored since 1990 and concrete habitat protection measures have been initiated. The SPA Parndorfer Platte - Heideboden was established mainly in order to protect Great Bustards. Work in this area was further increased with the beginning of the INTERREG III project.
Bundesministerium für Land- und Fortschwirtschaft Logo
www.lebensministerium.at

Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water management (BMLFUW)

BMLFUW together with the provinces of Burgenland and Lower Austria has been financing measures to protect Great Bustards for many years. On the one hand this means ensuring that the different Austrian bustard populations are monitored and cared for, and on the other hand it means financing dedicated bustard conservation areas through "ÖPUL", the Austrian agri-environment scheme.