Life LogoProjekt LIFE+
"Preshranicní ochrana dropa velkého v Rakousku - pokracování"
    

Logo Natura 2000

Cíle

Ctyrí oblasti projektu
Ctyrí oblasti projektu

Hlavním cílem projektu LIFE+ je pokracování v úspešném konceptu projektu LIFE „Drop velký“ do r. 2015 ve všech ctyrech hlavních oblastech významných pro tento druh v Rakousku. Ve dvou oblastech projektu byl hlavní zdroj mortality a tedy zásadního ohrožení populace z velké cásti odstranen (prekládání elektrických vedení pod zem, resp. oznacování vybraných linek), další opatrení tohoto typu jsou nezbytná na lokalitách Sandboden a Praterterrasse. To by melo prispet k dalšími dlouhodobému vzestupu rakouské a celé preshranicní západopanonské populace dropa velkého. Zároven bude na základe ochrany dropa velkého prezentována specifická hodnota kulturní krajiny a potreba spolecné ochrany prírody v rámci soustavy Natura 2000 a projektu LIFE verejnosti.

Plánované aktivity

Plánované prekládání elektrických vedení a jejich oznacování o oblasti 2 projektu.
Plánované prekládání elektrických vedení a jejich oznacování o oblasti 2 projektu.

V Burgenlandu a Dolním Rakousku bude přeloženo do země 33,1 km elektrických vedení, čímž pro dropa velkého vznikne díky projektu LIFE+ větší území bez elektrických drátů.

V rámci projektu bude cca 3,9 km vedení velmi vysokého napětí označeno výstražnými praporky.
Budou odstraněny části dvou větrolamů, každý o délce 100 m, aby se rozšířilo a zlepšilo propojení biotopů dropa velkého.

Díky těmto aktivitám a díky dalšímu intenzivnímu ochranářskému úsilí, např. přímé podpoře dropů velkých a managementu jejich biotopů, by se měla rakouská populace dropa, která v hnízdní době r. 2010 zahrnovala 244-274 ex., dále zvětšit.

Pro udržení vhodných podmínek a zdrojů potravy pro dropa velkého v Rakousku v dobrém stavu bude i v budoucnu nutná účinná spolupráce ochrany přírody s místními zemědělci a myslivci. Zatím je do projektu zapojeno kolem 550 zemědělců a 100 myslivců.
Protože dropi neuznávají hranice států, bude v rámci projektu LIFE+ i v budoucnu rozvíjena spolupráce mezi Rakouskem a sousedními zeměmi Maďarskem, Slovenskem a Českou republikou.

Samec ve strehu
Samec ve strehu

Trvání projektu
Ríjen 2010 – prosinec 2015

Nositelé projektu
Österreichische Gesellschaft Großtrappenschutz (ÖGG)
Werner Falb-Meixner (chairman)
werner.falb-meixner@grosstrappe.at

Rozpocet projektu
4.508.481 EURO (of this 3.381.360 Euro = 75 % EC)

LIFE+ Nature a tyto aktivity jsou cílené na ochranu ohrožených druhů a biotopů podle Směrnice o ptácích a Směrnice o biotopech EU. Natura 2000 přispívá k uchování diverzity rostlin a živočichů v přírodě a jejich biotopů po celé Evropě

Podrobné informace o projektu lze najít zde:

LIFE+ Projektinformation deutsch (pdf, 1,43 MB)

LIFE+ project information english (pdf, 1,43 MB)

 

Ilustrovaná kniha „Die Großtrappe in Mitteleuropa. Erfolgreicher Schutz der westpannonischen Population“:

Časť 1: väzba (1,2 MB)

Časť 2: vnútro (16,5 MB)

 

Detailed information about the scientific results of this project can be found here:

In September 2012 an article about the effects of underground cabling and marking of power lines on the West-Pannonian Great Bustard Otis tarda population was published in the scientific journal Bird Conservation International, volume 22, issue 03.

Citation: Raab, R., Schütz, C., Spakovszky, P., Julius E. and Schulze, C. H. (2012). Underground cabling and marking of power lines: conservation measures rapidly reduced mortality of West-Pannonian Great Bustards Otis tarda. Bird Conservation International, 22, pp 299-306 doi:10.1017/S0959270911000463

Bird Conservation International im September 2012 (pdf, 684 KB; http://journals.cambridge.org)

In June 2011 an article about the effects of power lines on flight behaviour of the West-Pannonian Great Bustard Otis tarda population was published in the scientific journal Bird Conservation International, volume 21, issue 02.

Citation: Raab, R., Spakovszky, P., Julius E., Schütz, C. and Schulze, C. H. (2011). Effects of power lines on flight behaviour of the West-Pannonian Great Bustard Otis tarda population. Bird Conservation International, 21, pp 142-155 doi:10.1017/S0959270910000432

Bird Conservation International im Juni 2011 (pdf, 81 KB; http://journals.cambridge.org/)

 

Project LIFE+ LIFE09 NAT/AT/000225 je podpořen EU a těmito partnery a kofinancujícími subjekty:

Life Logoec.europa.eu

European Union

EVN Logo
www.evn.at

EVN Netz GmbH
Bewag Netz Logo
www.bewag.at
BEWAG Netz GmbH
Austrian Power Grid Logo
www.apg.at
Austrian Power Grid AG
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel Logo
www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
Nationalparkgesellschaft Neusiedler See-Seewinkel
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Logo
www.noel.gv.at
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Naturschutz
Naturschutz Burgenland Logo
www.burgenland.at
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 5 Hauptreferat III, Natur- und Umweltschutz
Bundesministerium für Land- und Fortschwirtschaft Logo
www.lebensministerium.at
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)