Rozšírení a pocetnost

Všeobecne

Drop velký má zřejmě největší areál ze všech ohrožených druhů ptáků. Je rozšířen od atlantského pobřeží Pyrenejského poloostrova a Maroka až po tichomořské pobřeží Číny, které od sebe dělí asi 10 tisíc km.

Světová populace čítá v současnosti přibližně 44 000 – 51 000 jedinců (Palacin & Alonso 2008). Většina z nich, asi 38 000 - 47 500 ptáků, žije v Evropě. Nejpočetnější subpopulace se nacházejí ve středním Španělsku, jižním Rusku a ve Velké uherské nížině. 30 000 jedinců, více než polovina celkové populace, obývá Španělsko. Ze „států MOU“ (státy, které podepsaly Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of the Middle-European Population of the Great Bustard) má největší populaci dropů Maďarsko s 1378 ptáky, následují Ukrajina a Rakousko.

Rozšírení dropa velkého
Rozšírení dropa velkého

Distribution of the Great Bustard open in Google Earth (requires Google Earth installation)

Tabulka: Odhady pocetnosti dropa velkého v Evrope v letech 2004 a 2008. Údaje pro r. 2004 byly shromáždeny behem mezinárodního „Vedeckého sympozia o dropovi velkém“ v Illmitzu, Rakousko, v zárí 2004. Údaje pro r. 2008 byly shromáždeny behem mezinárodního „Druhého setkání MoU pro dropa velkého“ ve Feodosii, Ukrajina, v listopadu 2008.

 

Geschätzte Populationen der Großtrappe in Europa in den Jahren 2004, 2008 und 2012.
Country 2004 2008 2012
Albania ? 0 ?
Austria 107 - 140 205 - 216 213 - 253
Bulgaria 0 - 10 0 - 6 ?
Croatia 0 0 0
Czech Republic 1 - 6 0 0
Germany 85 110 123
Greece 0 0 0
Hungary 1300 1378 1555
Macedonia ? 0 ?
Moldova 0 0 0
Montenegro 0 0 0
Portugal 1435 1399 1893
Romania ? 0 - 8 9
Russia 8000 - 10.000 6000 - 12000 5000
Serbia 30 - 36 35 - 38 3 - 5
Slovakia 10 0 - 3 0 - 2
Spain 23300 27500 - 30000 29400 - 34400
Turkey 700 - 1200 762 - 1250 400 - 1000
U.K. 0 7 - 15 20
Ukraine 640 - 850 520 - 680 520 - 680
Total 35600 - 38.500 37935 - 47.122 39136 - 44940
Rozšírení dropa velkého v Evrope a jeho pocetnost v r. 2008
Rozšírení dropa velkého v Evrope a jeho pocetnost v r. 2008

Drop velký (Otis tarda) byl původně ptákem stepních oblastí. Fosilní nálezy ukazují, že dropi se vyskytovali ve stepích střední Evropy, které zde zanechala doba ledová. Jak začal velké plochy Evropy pokrývat les, biotop vhodný pro tento druh se výrazně zúžil. Později, v době rozsáhlého odlesňování během středověku, se drop velký stal v evropských zemědělských oblastech běžným jevem, největšího rozšíření dosáhl v 17. a 18. století. Kolem r. 1800 se v zemědělské krajině Evropy vyskytoval ve velkých počtech, jeho hnízdní areál zasahoval na západ do Anglie a Skotska, na sever do Dánska a jižního Švédska. V Rusku sahal severní okraj jeho rozšíření o 500 km dále na sever než dnes.

Když středověký systém obhospodařování půdy v tříletých cyklech skončil, poklesla diverzita potravních zdrojů dropa velkého. Později, počínaje polovinou 19. století, vedla intenzifikace zemědělství a budování nadzemních elektrických vedení (středního a vysokého napětí) k tomu, že početnost evropské populace se několikanásobně snížila, některé subpopulace vyhynuly. Nejdříve vymřely populace na západní (Anglie 1845) a severní (Švédsko 1962) hranici areálu, kde se navíc uplatnily i nepříznivé klimatické podmínky. Anglie se před několika lety pustila do rozsáhlého projektu reintrodukce.

Západopanonský prostor

Poloha sledovaných oblastí „západopanonského prostoru“
Poloha sledovaných oblastí „západopanonského prostoru“

(cerná linie, 45 000 km2) ve východním Rakousku (A, 8649 km2), Madarsku (H, 22 195 km2), na Slovensku (SK, 10 176 km2) a v Ceské republice (CZ, 3971 km2). Rozsáhlý výzkum byl realizován v sedmi „hlavních oblastech výzkumu“: západní Weinviertel (WW), Marchfeld (MF), Rauchenwarther Platte (RP), Heideboden (HB), Parndorfer Platte (PP), Mosonszolnok (MS) a Hanság (HA); zdroj: Raab et al. (2010).

Rozšírení západopanonské populace dropa velkého kolem r. 1970 (1964-1975; cerné plochy celkem cca 2895 km2, z toho cca 1419 km2 v A, cca 710 km2 v H, cca 696 km2 v SK a cca 69 km2 v CZ); zdroj: Raab et al. (2010)
Rozšírení západopanonské populace dropa velkého kolem r. 1970 (1964-1975; cerné plochy celkem cca 2895 km2, z toho cca 1419 km2 v A, cca 710 km2 v H, cca 696 km2 v SK a cca 69 km2 v CZ); zdroj: Raab et al. (2010)
Rozšírení západopanonské populace dropa velkého kolem r. 1995 (1990-1999; černé plochy celkem cca 419 km2, z toho cca 213 km2 v A, cca 142 km2 v H, cca 52 km2 v SK a cca 12 km2 v CZ); zdroj: Raab et al. (2010)
Rozšírení západopanonské populace dropa velkého kolem r. 1995 (1990-1999; černé plochy celkem cca 419 km2, z toho cca 213 km2 v A, cca 142 km2 v H, cca 52 km2 v SK a cca 12 km2 v CZ); zdroj: Raab et al. (2010)
Distribution of the West-Pannonian population of Great Bustard around 2005
Distribution of the West-Pannonian population of Great Bustard around 2005
Srovnání rozšírení západopanonské populace dropa velkého v letech 1970 (šedé plochy) a 2005 (cerné plochy, viz výše); zdroj: Raab et al. (2010)
Srovnání rozšírení západopanonské populace dropa velkého v letech 1970 (šedé plochy) a 2005 (cerné plochy, viz výše); zdroj: Raab et al. (2010)

The West Pannonian population of the Great Bustard showed a marked decline in numbers from a total of at least 3,500 individuals in 1900 to about 130 in 1995. Factors implicated in this decline are habitat changes caused mainly by agricultural transformations and the development of human infrastructures (particularly high and medium voltage power lines), but also hunting pressure. As a result of intensive and cross-border protective measures the population recovered from the low in 1996 to a population of at least 442 individuals in winter 2011/2012.

Wintering numbers of the West Pannonian population of the Great Bustard between 1990 and 2010 (numbers for 1900 to 1990 estimated), data source: Raab et al. (2010) and own data.
Wintering numbers of the West Pannonian population of the Great Bustard between 1990 and 2010 (numbers for 1900 to 1990 estimated), data source: Raab et al. (2010) and own data.

Within the last years, the West Pannonian population of the Great Bustard has increased significantly. That means the number of females has increased from 80 in 1996 to more than 200 in 2011.Also the number of males has increased during the same period, from 50 individuals to around 130.

Numbers of the West-Pannonian population of Great Bustard (population size at breeding season as well as fledged juvenile Great Bustards that were still alive in September) between 1996 and 2011: Raab et al. (2010) and own
Numbers of the West-Pannonian population of Great Bustard (population size at breeding season as well as fledged juvenile Great Bustards that were still alive in September) between 1996 and 2011: Raab et al. (2010) and own

Rakousko

Rakouská populace dropa velkého obývá severozápadní okraj třetí oblasti s nejvyšším počtem dropů v Evropě – Velké uherské nížiny. Je soustředěna na území západního Weinviertelu, Marchfeldu a Rauchenwarther Platte v Dolním Rakousku a Heideboden, Parndorfer Platte a Hanság/Seewinkelu v Burgenlandu.
Celková populace Rakouska poklesla ze 700-800 jedinců v polovině 20. století (1942) na 150-170 ex. v letech 1970-72, přibližně 100 ex. v r. 1978 a nakonec asi 60 ex. na sklonku století. Následoval pomalý vzestup počtů a rekolonizace rakouských hnízdišť dropy z přeshraniční populace v západním Maďarsku, takže v hnízdním období r. 2008 dosáhla rakouská populace opět až 2010 jedinců.

Since 1995 numerous special Great Bustard protection fields have been created within the framework of ÖPUL (Austrian programme for an environmentally appropriate, extensive and natural habitat friendly agriculture). During the years 1995 to 2000, their extend was around 300 ha and has increased to around 5.000 ha since 2003. Within the last years, also the number of Great Bustards living in Austria has increased to approximately 259 individuals (breeding time 2010).

Obrázek: Pocetnost populace dropa velkého v Rakousku v r. 1940 a v období 1970-2010; zdroj: Raab et al. (2010)
Obrázek: Pocetnost populace dropa velkého v Rakousku v r. 1940 a v období 1970-2010; zdroj: Raab et al. (2010)

Po r. 1990 došlo ve dvou rakouských podoblastech Heideboden a západní Weinviertel k významnému nárůstu početnosti populace dropa. V Hanságu, Parndorfer Platte a Rauchenwarther Platte zůstal stav ve stejném období na nižší úrovni, víceméně stabilní. V Marchfeldu se počet dropů v letech 1990-2000 snížil z 25 na 6 ex., dále zůstává stabilizovaný, příp. mírně roste. Ve Wiener Becken jižně od Dunaje se až do 2. pol. 20. století udržovala malá hnízdní populace, z níž se do dnešních dnů udržely jen jednotlivé pokusy o hnízdění na Ruchenwarther Platte. Mimo Rauchenwarther Platte žilo ve Wiener Becken kolem r. 1940 ještě více než 100 dropů, v r. 1990 jen 2 ex., později populace zanikla docela.

Tabulka: Vývoj populace dropa velkého (pocet jedincu) v Rakousku v jednotlivých oblastech;
 

ca. 1940

ca. 1970

ca. 1980

1990

1998

2000

2003

2008

2008

2011

2012

Western Weinviertel

294-387

23-27

20-27

15-20

22

35

40

53

55

58(-57)

(59-)80

Marchfeld

55

47

25

12

8

8

5

12

9

9

Vienna Basin

> 120

15-25

2-3

2

0

0

0

0

0

0

0

Rauchenwarther Platte

ca. 20

7-8

2

4

1

1

2

0

0

0

0

Heideboden (Austrian part)

300-400

 

ca. 20 ?

3-4 ?

0

1

14

34-87

78-93

93-121

127-150

130-155

Parndorfer Platte

20-30

12

8

8

8

9-12

8

25-28

20-28

12-28

Mosonszolnok (Austrian part)

?

?

?

0

0

0

0

0

1

2

Hansag (Austrian part)

40-50

ca. 40

18

14-18

12-14

18-17

12-27

22-12

19-25

20-22

Eastern Austria total

700-800

150-170

ca. 130

88-73

58-58

74-78

129-18%

188-188

205-218

225-289

28%-274

Source: Raab et al. (2012) and own data.

In December of 2002, around 200 Great Bustards were counted in Austria for the first time in a long period, because part of the Hungarian and Slovakian populations close to the border were staying in the attractive wintering grounds of Burgenland. In January and February of 2004 numbers even rose to 219 birds, 176 out of which were counted in northern Burgenland alone. At the same time a further 32 bustards stayed on the Hungarian side close to the border, making the total for the West-Pannonian population, i.e. the cross-border Austro-Hungarian-Slovak-Czech population 251 Great Bustards in winter 2003/04.

In February 2012 a total of 442 bustards were observed. Winter numbers of the West-Pannonian population therefore increased from 129 in 1995/96 to at least 442 in 2011/12. That many Great Bustards could not be observed in that region for 30 years! During the past winters nearly the whole West-Pannonian population of Great Bustard could be found in the attractive wintering grounds of Burgenland and Lower Austria. Long since a good deal more than 300 bustards could be found in Austria for the last few winters.

Početnost západopanonské populace dropa velkého v zimách 1995/96-2011/12; zdroj: Raab (2010)
Početnost západopanonské populace dropa velkého v zimách 1995/96-2011/12; zdroj: Raab (2010)

Podrobné informace o vývoji populace dropa velkého v Rakousku i západní Panonii jsou dostupné v práci Raab et al. (2010), která byla uveřejněna v odborném časopisu společnosti BirdLife Austria Egretta. Tamtéž jsou dostupné informace o realizovaných ochranářských opatřeních.
Citace: Raab, R., Kollar, H. P., Winkler, H., Faragó, S., Spakovszky, P., Chavko, J., Maderič, B., Škorpíková, V., Patak, E., Wurm, H., Julius, E., Raab S. & Schütz, C. (2010): Die Bestandsentwicklung der westpannonischen Population der Großtrappe, Otis tarda Linnaeus 1758, von 1900 bis zum Winter 2008/2009. Egretta 51: 74-99

Egretta, brezen 2010 (pdf, 1,2 MB)

Mnoho informací a fotografií obsahuje ilustrovaná publikace „Die Großtrappe in Mitteleuropa. Erfolgreicher Schutz der westpannonischen Population“ autorů Raab, R., Kovacs, F. J., Julius, E., Raab, S., Schütz, C., Spakovszky, P. a Timar, J., která byla vydána v rámci projektu LIFE v r. 2010 v nákladu 1500 ks. Náklady na tisk pokryl partner projektu společnost Austrian Power Grid AG.

Citace: Raab, R., Kovacs, F. J., Julius, E., Raab, S., Schütz, C., Spakovszky, P. & Timar, J (2010): Die Großtrappe in Mitteleuropa. Erfolgreicher Schutz der westpannonischen Population. APG, Wien, 304 S.

Ilustrovaná kniha „Die Großtrappe in Mitteleuropa. Erfolgreicher Schutz der westpannonischen Population“:

Cást 1: obálka (1,2 MB)

Cást 2: obsah (16,5 MB)