Poslední Novinky

On July 18th 2019 a short article about the visit of the Bustard observation tower at the Wartberger church by the regional councilor Schleritzko was published.

NÖN - Artikel (jpeg, 221 KB)

 

Presentation about the successes of our three LIFE Projects as part of the #EUGREENWEEK.

The entire lectures can be followed live here: https://www.eugreenweek.eu/en/brussels-conference
An overview of the speakers: https://www.eugreenweek.eu/en/listing-speakers
And the registration page: https://registration.eugreenweek.eu/en/registration

 

In the course of a major press event with Hungarian Deputy Prime Minister Zolt Semjén, the first section of a medium-voltage power line from NKM in the Kiskunság National Park was transfered below the ground and the last pylon dismantled.

On March 20th 2019 an interesting article about the golden jackal and the influence on the Great Bustard is published in Kurier.

Kurier Article (pdf, 147 KB)

 

These impressive photos were taken by our Bustard friend Jozef Chavko from the Raptor Protection Slovakia (Ochrana dravcov na Slovensku). The photos show an imperial eagle in the second calendar year, who was tagged on 06.07.2018 by the TB Raab in the March-Thaya-Auen in coordination with DI Hans Jörg Damm, Director of Agriculture and Forest Wilfersdorf of the Foundation Prince Liechtenstein and the professional hunter Stefan Weeks.
The bird stayed in Lower Austria and the Czech Republic for a long time after the tagging, but was spotted and photographed in the Bustard area Parndorfer Platte - Heideboden on the 2nd and 3rd of February. We hope that this bird will continue to provide many important information to learn more about the influence of the Imperial Eagle on the Great Bustard and to successfully protect both species.

Nový projekt LIFE+ „Drop velký“ 2010 - 2015 – úspešná ochrana západopanonské populace pokracuje

Cílem projektu LIFE+ je pokračování úspěšného konceptu projektu LIFE „Drop velký“ až do r. 2015, a to ve všech čtyřech oblastech významných pro dropa velkého v Rakousku.

Poté, co byla ve dvou dílčích oblastech dalekosáhle odstraněna hlavní příčina mortality a tím ohrožení celé západopanonské populace (elektrická vedení byla překládána do země, nebo označována), by měla být provedena další obdobná opatření zvláště na lokalitách Sandboden a Praterterrasse. To by mělo přispět k dlouhodobému zvýšení početnosti rakouské a celé přeshraniční západopanonské populace dropa velkého. Kromě toho bude místním obyvatelům na příkladu ochrany dropa představena mimořádná hodnota kulturní krajiny jejich regionu a nutnost mezinárodní ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 a projektu LIFE+.

Drop velký (Otis tarda) patří k nejtěžším létajícím ptákům na světě. Je to jeden ze světově ohrožených druhů, které se vyskytují v Rakousku. Celosvětová populace čítá cca 50 000 jedinců, z toho 2400 ex. žije ve střední Evropě.

Drop velký (Otis tarda) je jedním z nejtěžších ptáků, kteří dokážou létat. Tento světově ohrožený druh se vyskytuje i v Rakousku. Celosvětová populace čítá přibližně 50 000 ptáků, 2400 jich žije ve střední Evropě.

Je to nesporně jeden z nejpůsobivějších jevů přírody, když samci dropa velkého (kteří mohou vážit více než 16 kg) předvádějí v dubnu a květnu své jedinečné svatební tance. V Rakousku je lze pozorovat jen na několika málo místech na východě země. V době rozmnožování se samci dropa velkého „pyšně“ procházejí otevřenou zatravněnou krajinou nebo zemědělskou „stepí“. Během toku umí bleskově převrátit křídla tak, že spodní strana ručních a loketních letek a spodní krovky směřují nahoru. Ve vrcholné fázi tvoří spodní strana ocasu, překlopeného dopředu a vějířovitě rozevřeného, nejvyšší bod a pták se mění v hromádku bílého peří. Takový samec je viditelný zdálky a přitahuje samice z širokého okolí.

Ale prosím nerušit!. Dropi jsou opatrní a plaší. Když cítí, že se blíží nebezpečí, odlétají na vzdálenost i více než 1 km, což platí jak pro tokající a hnízdící ptáky, tak pro samice s mláďaty.

Drop velký dokáže vzlétnout z místa. I když je to neúnavný letec a za den překoná vzdálenost i více než 200 km, jeho manévrovací schopnost je kvůli vysoké váze a velkému rozpětí křídel omezená. Středoevropští dropi jsou částečně stěhovaví, za tvrdých zim se posunují o několik set kilometrů. V té době jsou vystaveni různému nebezpečí, například kolizi s dráty elektrického vedení.

Zajistit přežití tohoto světově ohroženého druhu ve střední Evropě včetně Rakouska, to je cílem četných projektů záchrany, které jsou s finanční pomocí Evropské Unie v současnosti realizovány v několika evropských zemích.

Na těchto stránkách, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány, můžete najít informace o dropovi velkém a probíhajících ochranářských opatřeních.